Neurofeedbackpsycholoog NIP

Ingeschrevenen in het register Neurofeedbackpsycholoog NIP beschikken over voldoende theoretische kennis en praktische ervaring om zelfstandig (Q)EEG-diagnostiek en neurofeedbackbehandeling uit te voeren, én beschikken over de titel Registerpsycholoog NIP.

Als Registerpsycholoog NIP heb je na je universitaire opleiding een tweejarig postmaster opleidingstraject gevolgd dat voldoet aan de vakbekwaamheidsnorm van het NIP. In aanvulling hierop heb je een opleidingstraject gevolgd met betrekking tot neurofeedback. Je onderhoudt je kennis en vaardigheid middels herregistratie, je hebt je verbonden aan de Beroepscode en valt onder het tuchtrecht van het NIP.

  • Let op: het register Neurofeedback wordt per 1 januari 2021 door het NIP gesloten. Je kunt je dus niet meer aanmelden of herregistreren voor dit register.