Neurofeedbackpsycholoog NIP

Ingeschrevenen in het register Neurofeedbackpsycholoog NIP beschikken over voldoende theoretische kennis en praktische ervaring om zelfstandig (Q)EEG-diagnostiek en neurofeedbackbehandeling uit te voeren, én beschikken over de titel Registerpsycholoog NIP.

De Registerpsycholoog NIP heeft na een universitaire opleiding een tweejarig postmaster opleidingstraject gevolgd dat voldoet aan de vakbekwaamheidsnorm van het NIP. Hij onderhoudt zijn kennis en vaardigheid middels herregistratie, heeft zich verbonden aan de Beroepscode en valt onder het tuchtrecht van het NIP.  Aanvullend aan dit postmastertraject heeft de ingeschrevene in het register Neurofeedbackpsycholoog NIP een opleidingstraject gevolgd met betrekking tot neurofeedback.