Uitstel aanvragen & Bezwaarschrift indienen

Als u door omstandigheden uw dossier niet tijdig kunt indienen, kunt u uitstel aanvragen. Als u bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of zwangerschaps- en bevallingsverlof en/of ziekte of overlijden van naaste familie in de periode van uw (her)registratie niet in staat zijn om binnen de gestelde termijn te voldoen aan de (her)registratie-eisen, dan kunt u een verlengingsverzoek indienen.