Registratiedossier

Nadat je aanmelddossier is goedgekeurd kun je aan de slag met het registratietraject. Registratie gaat via een online dossier in PE-online. Het registratiedossier dient te worden ingediend vier jaar nadat het aangemaakt is (drie maanden voordat deze termijn verstrijkt, ontvang je automatisch bericht).

  • Vragen over je registratietraject of over PE-online? Neem contact op met de secretaris van de registratiecommissie Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP.