Registratie: aanmelding en traject

Als je je als NIP-lid wilt registreren als Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP, dien je een verzoek tot toelating tot het registratietraject in. Heb je een erkende opleiding gevolgd? Dan kun je direct een verzoek tot registratie indienen. Aan beide verzoeken zijn kosten verbonden.

  • Voor de gestelde eisen aan registratie in het register Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP, zie het registratiereglement (pdf)