Registratie: aanmelding en traject

Als u zich wilt registreren als Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP, dient u een verzoek tot toelating tot het registratietraject in, óf -indien u een erkende opleiding heeft gevolgd- een verzoek tot registratie op basis van een erkende opleiding. Aan beide verzoeken zijn kosten verbonden.

  • Voor de gestelde eisen aan registratie in het register Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP, zie het registratiereglement (pdf)