Herregistratie

Ingeschrevenen in het register Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP herregistreren zich iedere vijf jaar. mits er is voldaan aan de voorwaarden en eisen voor herregistratie. Een verzoek voor herregistratie gaat met een herregistratiedossier via PE-online. Werk het dossier regelmatig bij zodat je zicht hebt op hoe je ervoor staat.