Herregistratie

Herintreding

Bent u eerder ingeschreven geweest in het register Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP en wilt u opnieuw opgenomen worden in het register? Dan kunt u een verzoek tot herintreding indienen. De volledige herintredersregeling staat beschreven in hoofdstuk 4 (voorwaarden en eisen voor registratie) van de registratieregeling. (pdf)