Erkenning aanvragen

Als aanbieder van een omvangrijke scholing op het gebied van lichaamsgericht werken (waarbij meerdere lichaamsgerichte invalshoeken aan bod komen), kunt een verzoek tot erkenning van de scholing indienen. Op basis van het gevolgd hebben van erkende scholing is rechtstreekse inschrijving in het register Lichaamsgericht Werkende Psycholoog NIP mogelijk.