Erkenning aanvragen

Aanbieders van scholing op het gebied van lichaamsgericht werken (waarbij meerdere lichaamsgerichte invalshoeken aan bod komen), kunnen een verzoek tot erkenning van de scholing indienen. Op basis van het gevolgd hebben van erkende scholing is rechtstreekse inschrijving in het register Lichaamsgericht Werkende Psycholoog NIP mogelijk.