Vergaderschema registratiecommissie

Doorgaans vergadert de K&J registratiecommissie vier keer per jaar. Vanwege de veelheid aan aanvragen worden de beoordelingen nu ook tussentijds aan de commissieleden voorgelegd. Bij het inleveren van de stukken hoeft er dus geen rekening meer gehouden te worden met de vergaderdata. We streven ernaar de ingestuurde stukken binnen drie maanden te beoordelen.