Tijdelijke Wegingsregeling Jeugdzorg

Vooruitlopend op de komst van het Kwaliteitsregister Jeugd heeft in 2013 een tijdelijke wegingsregeling (TWR) opengestaan voor psychologen (en pedagogen) die op dat moment werkzaam waren in de (smalle) jeugdzorg.

Deze regeling is op 1 januari 2014 gesloten