NIP cursus Supervisoren Jeugd

Het NIP organiseert twee keer per jaar een vierdaagse interne Supervisorencursus Jeugd. De cursus is gericht op het geven van supervisie aan Kinder- en Jeugdpsychologen in opleiding, en geeft vrijstelling voor de scholingseis die wordt gesteld voor registratie als Supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. In de cursus wordt aandacht besteed aan onderwerpen als zelfreflectie, feedback geven, ethische dilemma’s, leerdoelen stellen en het begeleiden van casusverslagen.

De cursus is zowel toegankelijk voor startende supervisoren, als voor ervaren collega’s die hun kennis vaardigheden als supervisor willen opfrissen.