Herregistratie

Herintreden

Bent u eerder ingeschreven geweest in het register Kinder en Jeugdpsycholoog NIP en wilt u opnieuw opgenomen worden in het register? Dan kunt u  een verzoek tot herintreden indienen. U moet dan aantonen dat u over de afgelopen vijf jaar heeft voldaan aan de huidige eisen voor herregistratie.