Herregistratie

Herintreden

Ben je eerder ingeschreven geweest in het register Kinder en Jeugdpsycholoog NIP en wil je opnieuw opgenomen worden in het register? Dan kun je een verzoek tot herintreden indienen. Je toont dan aan dat je over de afgelopen vijf jaar hebt voldaan aan de huidige eisen voor herregistratie.