Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Werken met kinderen en jeugdigen vereist vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en specifieke deskundigheid. Het NIP is houder van een Register van Kinder- en Jeugdpsychologen NIP, gebaseerd op de vakbekwaamheidsnorm voor zelfstandig werken met cliënten (4+2). Inschrijving in dit register geeft recht op het voeren van de merkenrechtelijk beschermde titel Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd.