Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP

Rond 2002 konden Kinder- en Jeugdpsychologen zich op basis van een tijdelijke regeling laten registreren op specialistisch niveau (vergelijkbaar met het BIG-beroep Klinisch Psycholoog). Er is echter geen reguliere registratieroute voor dit register ingesteld.

Met de verplichting in de Jeugdwet tot beroepsregistratie in het BIG- of SKJ-register is het van belang dat Kinder- en Jeugdpsychologen Specialist werkzaam in het jeugddomein (en niet beschikken over een BIG-registratie), zich ook laten registreren bij SKJ (op postmasterniveau, SKJ kent nog geen registratie op specialistisch niveau).