Tarieven

Aan registratie en herregistratie Eerstelijnspsychologie NIP zijn kosten verbonden. De tarieven worden elk jaar door de sectie ggz vastgesteld en verschillen voor NIP-leden en niet-leden.