Registratie en traject

Wanneer u besluit om Eerstelijnspsycholoog NIP te worden, kunt u zich aanmelden voor de registratie. Lees meer over de toelating tot het registratietraject en het registratietraject zelf. De exacte eisen ten aanzien van het registratietraject staan beschreven in het registratiereglement Eerstelijnspsychologie NIP (pdf)

Let op: De eerstvolgende vergadering van de registratiecommissie is gepland op (wijzigingen voorbehouden) 24 september 2018