Herregistratie

Als geregistreerd Eerstelijnspsycholoog NIP moet u zich elke vijf jaar herregistreren. Dit betekent dat u in deze vijf jaar moet voldoen aan de voorwaarden en eisen voor herregistratie. Ten minste drie maanden voordat uw inschrijving in het register verloopt, ontvangt u bericht over het verstrijken van uw registratietermijn. U krijgt dan meteen de mogelijkheid om een verzoek tot herregistratie te doen.

  • Let op: binnen drie maanden na indiening en betaling van uw herregistratieverzoek ontvangt u de beoordeling via noreply@pe-online.org als uw herregistratiedossier wordt goedgekeurd in PE-online.