Herregistratie

Als geregistreerd Eerstelijnspsycholoog NIP moet je je elke vijf jaar herregistreren. Dit betekent dat je in deze vijf jaar moet voldoen aan de voorwaarden en eisen voor herregistratie. Ten minste drie maanden voordat je inschrijving in het register verloopt, ontvang je bericht over het verstrijken van je registratietermijn. Je krijgt dan meteen de mogelijkheid om een verzoek tot herregistratie te doen.

  • Let op: binnen drie maanden na indiening en betaling van uw herregistratieverzoek ontvangt u de beoordeling via noreply@pe-online.org als uw herregistratiedossier wordt goedgekeurd in PE-online.