Herregistratie

Herintreding

Ben je eerder ingeschreven geweest in het register Eerstelijnspsychologie NIP en wil je opnieuw worden opgenomen in het register? Dan kun je een verzoek tot herintreding indienen.