Beroepscommissie

Als u het niet eens bent met een besluit op uw bezwaarschrift van een registratiecommissie van het NIP, kunt u in beroep gaan bij de beroepscommissie.De beroepscommissie is een onafhankelijke commissie: de leden en de voorzitter zijn benoemd door de ledenraad van het NIP en beslissen zonder last of ruggespraak. De commissie heeft de bevoegdheid om bindende besluiten te nemen.