Supervisie

Supervisie is een vorm van kennisontwikkeling waarbij er door middel van reflectie op het beroepsmatig handelen gestreefd wordt naar de bevordering van ontwikkeling van professionele competenties.

U kunt supervisie volgen bij een geregistreerde supervisor Arbeid- en Organisatiepsychologie NIP. U mag de supervisie bij meerdere supervisoren volgen.

U mag zowel individuele als groepssupervisie volgen. Groepssupervisie is met maximaal vier supervisanten.

Voor uitgebreide eisen omtrent supervisie volgen bekijkt u artikel 17 van het registratiereglement Arbeid- en organisatiepsycholoog NIP 2012

 

Een geregistreerde supervisor vinden

Voor een actuele lijst met geregistreerde supervisoren kunt u contact opnemen met de secretaris van de registratiecommissie Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP. U kunt een e-mail sturen naar:

registraties@psynip.nl, met daarin de vraag om de meest recente lijst met supervisoren.

 

Aanmelden als supervisor

Wilt u zich laten registreren als supervisor? In artikel 17 van het registratiereglement staat aan welke eisen u moet voldoen. U kunt het volgende formulier  invullen, dan zal de registratiecommissie Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP beoordelen of u voldoet aan de eisen voor opname in het supervisoren bestand. Dit is in eerste instantie een tijdelijk bestand, uiteindelijk zullen er nieuwe voorwaarden gelden die mogelijk iets zullen afwijken van de huidige. Tegen die tijd zal iedereen die staat ingeschreven hierover bericht krijgen.

U kunt dit formulier per mail zenden aan: registraties@psynip.nl, o.v.v. Aanvraag supervisorschap A&O.

 

Supervisie volgen

Gedurende het registratietraject dient u supervisie te volgen bij een door de registratiecommissie erkende supervisor.

U kunt via de secretaris een lijst met erkende supervisoren opvragen. Een verslag van de gevolgde supervisie kunt u indienen met behulp van het supervisieverklaring template.