Registratiedossier

Registratie gaat via een online dossier in PE-online.  Nadat uw aanmelddossier is goedgekeurd kunt u aan de slag met uw registratietraject. Voor dit traject krijgt u vijf jaar de tijd, het registratiedossier dient te worden ingediend vijf jaar nadat het aangemaakt is, u ontvangt een bericht drie maanden voordat de vijf jaar verstreken zijn. Tijdens het registratietraject gaat u aan de slag met het volgen van scholing, supervisie en op het gebied van de arbeid- en organisatiepsychologie doet u werkervaring op. Vervolgens vult u uw registratiedossier met documenten die deze ontwikkelingen onderbouwen. Voldoet u aan de eisen voor registratie en is uw registratiedossier compleet, dan dient u uw dossier in. De volgende zaken zitten in uw dossier:

  1. Een bewijs van de opgedane werkervaring in het werkveld arbeid- en organisatiepsychologie
  2. Gevolgde scholing
  3. Bewijzen van de gevolgde supervisie
  4. Een kopie van uw BAPD
  5. Een verklaring omtrent Gedrag

 

Tips en tricks

Om u te helpen met het registratietraject vindt u hieronder een aantal tips en tricks:
Scholing
-Houdt u uw deskundigheidsbevordering goed bij, check in uw dossier of de opleiding die u gevolgd heeft ook in uw dossier terecht komt. Zo niet, neemt u dan contact op met het betreffende opleidingsinstituut en zo nodig met de secretaris van de registratiecommissie.
-Het actuele overzicht van geaccrediteerde nascholing kan u vinden via de scholingsagenda accreditatiebureau NIP A&O | A&G.

Supervisie
-Vraag indien u nog geen supervisor heeft een geregistreerde supervisor Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP in uw omgeving. Supervisie is een belangrijke eis om uw vakbekwaamheid te garanderen.
-U kunt (een gedeelte van) de supervisie in groepssupervisie volgen.
-Volgt u of wilt u supervisie volgen bij een niet geregistreerde supervisor, laat deze supervisor dan een aanvraag doen om alsnog supervisor te worden.

Werkervaring
-Wisselt u van baan, dan is het handig om direct uw oude werkgever het werkervaringstemplate te laten tekenen, dan hoeft u hier niet later achteraan en voorkomt u vertraging.

 

Wat kunt u van het NIP verwachten?

Indien u vragen heeft over uw registratiedossier, kunt u deze vragen stellen aan de secretaris van de registratiecommissie Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP. Indien u na het lezen van de handleiding nog vragen heeft over PE-online, kan de secretaris van de registratiecommissie u hierbij ondersteunen.
Het NIP informeert u uiterlijk 3 maanden voor de verloopdatum van het dossier over de deadline voor het indienen van het dossier.
Na indiening krijgt u binnen 3 maanden bericht over uw dossier.

 

Tarieven

Aan het indienen van het registratiedossier zijn kosten verbonden. Deze kosten betaalt u aan docdatapayments, u krijgt automatisch het betaalscherm te zien wanneer u uw dossier indient. Klik hier voor de tarieven

 

Werkervaring

Om geregistreerd te worden als Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP dient u 1728 uur aan werkervaring op het gebied van de arbeid- en organisatiepsychologie aan te tonen.
Hoe u dit aantoont en welke eisen er gesteld worden vindt u hier.

 

Scholing

Om geregistreerd te worden als Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP, dient u geaccrediteerde scholing te volgen op verschillende gebieden binnen de psychologie. Weten welke scholingsmogelijkheden er zijn?
Raadpleeg de scholingsagenda accreditatiebureau NIP A&O | A&G.

 

Supervisie

Om uw registratie als Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP te behalen dient u 92 uur supervisie te volgen bij een geregistreerde supervisor. Hier vindt u meer informatie omtrent supervisie en supervisor worden

 

Basisaantekening Psychodiagnostiek

Voor de registratie Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP heeft u een BAPD nodig. Mogelijk heeft u deze reeds in uw studie behaald, dan kunt u een kopie hiervan uploaden. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u de BAPD via het NIP halen.
U vindt hier meer informatie over het behalen van de BAPD.

 

Verklaring Omtrent het Gedrag

Bij indiening van uw dossier moet u ook een verklaring omtrent gedrag overleggen. Deze kunt u via het NIP aanvragen. Klik hier voor meer informatie over de VOG.

 

Documenten Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP

Hier vindt u een overzicht van alle documenten die u nodig kunt hebben voor uw registratie als Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP.