Supervisie

Supervisie is een vorm van kennisontwikkeling waarbij er door middel van reflectie op het beroepsmatig handelen gestreefd wordt naar de bevordering van ontwikkeling van professionele competenties. U kunt supervisie volgen bij een geregistreerde supervisor Arbeid- en Organisatiepsychologie NIP.