Registratiedossier

Nadat uw aanmelddossier is goedgekeurd kunt u aan de slag met uw registratietraject. Uw online dossier houdt u bij in PE-online. Voor dit traject krijgt u vijf jaar de tijd (u ontvangt een bericht drie maanden voordat de vijf jaar verstreken zijn). Tijdens dit traject gaat u aan de slag met scholing, supervisie en werkervaring op het gebied van de psychologie van arbeid en organisatie. U vult uw registratiedossier met documenten die deze ontwikkelingen onderbouwen.

  • Zie voor de precieze eisen het Registratiereglement (pdf). Bent u voor januari 2018 begonnen met het registratietraject, dan gelden de eisen uit het oude reglement (2012)