Registratie: aanmelding en traject

In het kort samengevat verloopt uw registratieproces als volgt:

  1. U logt in op PE-online
  2. U maakt een aanmelddossier aan waarmee u aantoont dat u psycholoog bent en werkzaam bent als arbeid- en organisatiepsycholoog. Verder maakt u een supervisieplan. U dient vervolgens uw aanmelddossier in (hieraan zijn kosten verbonden). Uw aanmelddossier wordt beoordeeld door de registratiecommissie, de communicatie hierover verloopt via PE-online, u ontvangt een e-mail met als afzender noreply@pe-online.org als u nieuwe berichten ontvangen heeft in PE-online.
  3. Zodra uw aanmelddossier is goedgekeurd door de registratiecommissie krijgt u een registratiedossier in PE-online. Vanaf dan kunt u aan de slag met het registratietraject, u volgt scholing en supervisie, u doet werkervaring op en vult uw registratiedossier met documenten die deze ontwikkelingen onderbouwen. Voldoet u aan de eisen voor registratie en is uw registratiedossier compleet, dan dient u uw dossier in (hieraan zijn kosten verbonden).
  4. Uw dossier wordt beoordeeld door de registratiecommissie en u krijgt binnen drie maanden bericht via PE-online of u bent toegelaten tot het register of dat u nog aanvullende documentatie moet aanleveren.