Overgangsregeling

Psychologen die niet volledig aan de eisen van de overgangsregeling Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP konden voldoen, hebben begin 2013 een studieadvies van de registratiecommissie Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP gekregen. Deze psychologen krijgen twee, drie of vier jaar de tijd om aan dit studieadvies te voldoen, afhankelijk van het aantal punten scholing dat nog behaald dient te worden. We willen graag aandacht vragen voor het tijdig volgen van de benodigde scholing om alsnog in het register Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP te komen. Op deze pagina staat de informatie die behulpzaam kan zijn bij het alsnog behalen van uw registratie als Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP.

Indien u een van deze psychologen bent, dan hebt u in de loop van 2013

  • 1. een definitief studieadvies gekregen,
  • 2. een dossier in PE-online aangemaakt waarin u uw studiepunten kunt invoeren en
  • 3. een deadline gekregen voor het voldoen van het studieadvies waaraan u zich dient te houden.