(Her)registratiekosten

Aan de registratie en herregistratie Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP zijn kosten verbonden. De tarieven worden elk jaar door de sector Arbeid en Organisatie vastgesteld. De actuele tarieven staan hieronder vermeld.

Bij indiening van uw PE-online dossier kunt u kiezen of u via Ideal wilt betalen of dat u een digitale factuur wilt ontvangen. Zodra u de betaling heeft voldaan kan uw dossier in behandeling worden genomen. De kosten van uw ingediende dossier worden niet geretourneerd, ongeacht het besluit van de registratiecommissie.

Let op: De betaling voor uiteindelijke inschrijving in het register bestaat uit twee delen, namelijk een gedeelte voor indiening van uw aanmelddossier en aan het eind van uw registratietraject betaalt u zodra u uw registratiedossier indient.

 

Tarieven registratie NIP-leden en niet-NIP-leden

Aanmelddossier
  • Als NIP-lid: €100,-*
  • Als niet NIP-lid: €250,-*
Registratiedossier
  • Verzoek tot inschrijving in het register NIP-lid: € 200,-*
  • Verzoek tot inschrijving in het register niet NIP-lid: €500,-*
Herregistratie Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP
  • Herregistratie NIP-lid: € 300,-*
  • Herregistratie niet NIP-lid € 600,-*

de genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW