Beroepsregistratie en beroepsvereniging

In het Jeugddomein geldt een verplichting tot beroepsregistratie. Psychologen (en orthopedagogen) die met Jeugd werken moeten zich laten registreren in het BIG-register of SKJ-register (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). SKJ is de onafhankelijke registerstichting die is opgericht door de beroepsverenigingen, omdat de wetgever het onwenselijk vond de verplichting tot registratie te koppelen aan (lidmaatschap van) de beroepsverenigingen.

 

Wat is het verschil?

Vaak krijgen wij de vraag: wat is eigenlijk het verschil tussen SKJ en de beroepsverenigingen? Ook wordt gedacht dat men ‘lid’ is van SKJ, en dat lidmaatschap van NIP/NVO daarom niet meer nodig is. NIP en NVO maakten een interactieve tekening waarin het verschil tussen beroepsregistratie en beroepsverenigingen in één overzicht duidelijk wordt. Zo ben je geregistreerd bij SKJ en lid van een beroepsvereniging.

Klik op de verschillende elementen in onderstaande afbeelding voor meer informatie over zowel (her)registratie-eisen bij SKJ als de voordelen van lidmaatschap van een beroepsvereniging:

 

Filmpjes: Registratie en lidmaatschap

Filmpjes van het NIP en de NVO over registratie en lidmaatschap vanuit het perspectief van professionals op masterniveau, professionals op postmasterniveau en vanuit het perspectief van werkgevers.

Masterniveau


Postmasterniveau


Werkgevers