Herregistratie EuroPsy

Het EuroPsy-certificaat en de inschrijving in het EuroPsy-register is zeven jaar geldig. Ten minste drie maanden voordat je inschrijving verloopt, ontvang je bericht. Je krijgt dan meteen de mogelijkheid om een verzoek tot herregistratie te doen. Binnen drie maanden na indiening en betaling ontvang je de beoordeling via noreply@pe-online.org.