Herregistratie EuroPsy

Het EuroPsy-certificaat en de inschrijving in het EuroPsy-register is zeven jaar geldig. Na deze periode kun je een herregistratieverzoek indienen voor verlenging. Ten minste drie maanden voordat je inschrijving verloopt, ontvang je bericht. Je krijgt dan meteen de mogelijkheid om een verzoek tot herregistratie te doen. Binnen drie maanden na indiening en betaling van het herregistratieverzoek ontvang je de beoordeling via noreply@pe-online.org.