EuroPsy aanvragen

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet kunt u het EuroPsy certificaat aanvragen. U onderschrijft niet alleen de Beroepscode voor Psychologen, maar ook de Meta-Code of Ethics. De Nationale Toekennings Commissie (National Awarding Commitee (NAC)) beoordeelt uw aanvraag.