Supervisorschap aanvragen door middel van zelfgeschreven casus

Indien men bij de aanvraag van het supervisorschap over minder dan twee jaar supervisie-ervaring beschikt, dient men een casus voor te leggen aan de commissie. Toekenning van het supervisorschap wordt gebaseerd op de beoordeling van deze casus, naast het voldoen aan de overige criteria.