Supervisorschap aanvragen door middel van supervisorverslag

Indien men bij aanvraag van het supervisorschap over twee jaar of meer supervisie-ervaring beschikt, dient men in enkele A4tjes de ervaring als supervisor te beschrijven in een supervisorverslag. Toekenning van het supervisorschap wordt gebaseerd op de beoordeling van dit supervisorverslag, naast het voldoen aan de overige criteria.