Supervisorschap BAPD

Met ingang van 1 juli 2020 is het niet meer mogelijk om u aan te melden als NIP erkende BAPD supervisor. Na een overgangsperiode zal het supervisoren register met ingang van 1 januari 2022 gesloten zijn. Behalve de NIP erkende BAPD supervisor mag ook een GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd) met tenminste vijf jaar werkervaring optreden als supervisor voor de BAPD.