Individueel traject na afstuderen

De faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen van de Open Universiteit is door het NIP gemandateerd om aan afgestudeerde studenten psychologie of orthopedagogiek de Basisaantekening Psychodiagnostiek af te geven. U kunt de BAPD zo behalen via een individueel traject.

  • Zie ook de criteria waar u aan moet voldoen om de BAPD te behalen