Criteria via individueel traject

De Toetsingscommissie BAPD van de Open Universiteit (OU) is door het NIP gemandateerd om aan afgestudeerde studenten psychologie de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) af te geven. Hierbij worden onderstaande criteria gevolgd (uit reglement BAPD (2020)).