Criteria via individueel traject

De Toetsingscommissie BAPD van de Open Universiteit (OU) is door het NIP gemandateerd om aan afgestudeerde studenten psychologie en Orthopedagogiek de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) af te geven. Hierbij worden onderstaande criteria gevolgd (uit reglement BAPD 2014).

Let op: Het reglement BAPD wordt gereviseerd. De inhoudelijke eisen in het reglement BAPD zijn bindend en onveranderd. Echter, de procedure is gewijzigd omdat de uitvoering van afgifte van de BAPD door het NIP is gemandateerd aan de Open Universiteit. Uitleg over de procedure is opgenomen in de webteksten. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum.

  • U voldoet aan criteria 1, 2 en 3 indien u een diagnostiekstage tijdens uw studie hebt afgerond of in uw werk deze praktijkervaring onder supervisie van een supervisor hebt opgedaan.
  • U kunt aan criterium 4 voldoen door een aantal verplichte cursussen af te ronden. Uw deficiëntie wordt bepaald op basis van een door u aan te leveren checklist.