Opzeggen NIP-lidmaatschap

Opzegging NIP-lidmaatschap


U kunt uw lidmaatschap opzeggen vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar .

Hierbij zeg ik mijn NIP-lidmaatschap op:

Het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP mag u niet meer gebruiken na beëindiging van uw NIP-lidmaatschap.

Inschrijvingen in NIP-registers staan los van het lidmaatschap en blijven van kracht. Wilt u zich ook uitschrijven uit een NIP-register dan kunt u dit hieronder aangeven. Na uitschrijving is het niet meer toegestaan bijhorende titel te gebruiken.

Ik schrijf mij uit voor de volgende NIP-register(s):  

Eerstelijnspsychologie NIPKinder- en Jeugdpsycholoog NIPKinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIPLichaamsgericht Werkend Psycholoog NIPPsycholoog Arbeid en Gezondheid NIPPsycholoog Mediator NIPNeurofeedbackpsycholoog NIPArbeid- en Organisatiepsycholoog NIP

Evaluatie lidmaatschap

Wij vinden het jammer dat u het NIP lidmaatschap beëindigd. Graag horen wij van u wat daar de reden voor is.

Uw commentaar zullen wij gebruiken om de dienstverlening van het NIP te verbeteren.

Bij voorbaat dank.


De belangrijkste reden om mijn lidmaatschap te beëindigen is:


Wat vond u van het NIP-lidmaatschap?

Tips en verbeterpunten