Nieuwsbrief juni 2019 - Forensische Psychologie

De nieuwsbrief van de sectie Forensische Psychologie bestaat uit verslaglegging van activiteiten van de sectie, de agenda van de secties en actualiteiten op het vakgebied. Indien u een bijdrage wilt leveren aan één van de volgende nieuwsbrieven kunt u uw kopij opsturen naar sectiefp@psynip.nl