Meldpunt zorgverzekeraar ggz Zvw


Meldpunt zorgverzekeraar ggz Zvw


U kunt met dit formulier uw ervaringen melden over het zorgstelsel ggz. Ook kunt u uw ervaringen delen over contractering met de zorgverzekeraar. Vult u alleen de vragen in waarover uw melding gaat.

Probeer uw melding concreet en bondig te formuleren zodat wij deze goed kunnen overbrengen bij de desbetreffende verzekeraar.
Generalistische Basis GGZGespecialiseerde GGZPOH-GGZOverig
A. UW ERVARINGEN MET DE (VOOR U BELANGRIJKSTE) VERZEKERAAR
Wat is uw ervaring met ...

B: ERVARINGEN MET HET ZORGSTELSEL

Wat is uw ervaring met...

C: OVERIGE OPMERKINGEN