Privacyreglement

Het NIP stelt zich ten doel psychologen te ondersteunen, de professionele norm van het vak te bewaken en een hoge wetenschappelijke standaard te bevorderen. Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren, verwerken wij ook jouw persoonsgegevens. Hoe gaan wij met deze gegevens om en waar worden ze voor gebruikt? Wat zijn jouw rechten m.b.t. jouw gegevens? In dit privacyreglement lichten wij dit toe. We gebruiken daarbij de volgende termen:

  • Persoonsgegevens:gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen, zoals jouw naam en adres, e-mailadres, beroep, et cetera.
  • Verwerken:alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.