Ledenraad

De Ledenraad (LR) is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging. In de raad zitten gekozen afgevaardigden uit de secties. De LR neemt in de vergadering belangrijke beslissingen over de vereniging en het beleid.