Centrale commissie Culturele diversiteit en psychologie

De Centrale commissie Culturele diversiteit en psychologie zet zich in voor het vergroten van de interculturele en diversiteitcompetenties van psychologen in alle werkvelden. Bezieling en inspiratie van actieve leden zijn de motor van de commissie. De commissie organiseert diverse activiteiten (zie de agenda). Helpt u mee de doelstellingen van de commissie te realiseren? Een ieder kan vanuit zijn of haar eigen invalshoek een bijdrage leveren. Heeft u een specifieke expertise die u graag inbrengt?