Centrale commissies

Het Algemeen Bestuur kan (tijdelijke) commissies instellen. Deze commissies houden zich bezig met aandachtsgebieden binnen de psychologie en kunnen een bepaalde taak vervullen. Het Algemeen Bestuur benoemt de commissieleden op grond van hun kennis en deskundigheid en houdt zo veel mogelijk rekening met de verschillende werkvelden binnen de psychologie.