Algemeen Bestuur en beleid

Het Algemeen Bestuur (AB) bestuurt de vereniging, zet de strategische koers uit en stelt daartoe een meerjarenbeleidsplan op. Het AB vertegenwoordigt het NIP en werkt samen met de directeur en de sectorbesturen.

Organigram bestuur NIP