De NIP-etalage: boeken van collega-psychologen

Denise Matthijssen, Els de Rooij en Denise Bodden: ACT your way: praktisch werkboek voor jongeren die vastlopen

Veel jongeren worstelen met het volgen van hun eigen weg, het maken van keuzes, en het aanpakken van dingen die ze anders willen, ze hebben last van angstige en depressieve gevoelens en lopen vast in hun ontwikkeling.
Dit werkboek leert de jongere inzicht te krijgen in eigen waarden en om te gaan met lastige gedachten en gevoelens. De oefeningen zijn gebaseerd op de Acceptance & Commitment Therapie (ACT). Jongeren kunnen het boek zelfstandig gebruiken of onder begeleiding van een coach, docent of therapeut / individueel of in groepen. Wil je als professional het boek gestructureerd en effectief gebruiken, dan kan je hiervoor een training volgen. Lees meer op actyourway.nl

 

Jan Derksen: Descriptieve en structurele psychologische diagnostiek in de GGZ

Dit zeer recente boek behandelt de psychologische diagnostiek zoals die door de GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut kan worden beoefend. De oriëntatie op de psychologische diagnostiek in dit boek is breed met extra aandacht voor de – meestal vergeten – psychodynamische benadering.
Er worden veel voorbeeldverslagen gepresenteerd en er is een overzicht van in Nederland en Vlaanderen beschikbare diagnostische instrumenten voor volwassenen en voor kinderen en jeugdigen in het boek opgenomen: www.eqiq.nl

 

Linda van den Driessche: Kracht voor Tien

In dit uitermate praktische boek introduceert de auteur, een assessmentpsychologe, een nieuwe methodiek om staande te blijven in een stressvolle wereld. Hoofdstuksgewijs worden tien gedragsprincipes uitgewerkt: wees jezelf, voel wat je moet voelen, zorg voor jezelf, geniet intens, maak je hoofd leeg, benader het positief, zet een stap vooruit, wees je problemen de baas, maak verbinding met anderen en koester je dierbaren.

‘Maakt veel andere boeken lezen overbodig’ Jip Driehuizen
‘Kracht voor tien’ bevat tal van verrassende inzichten en opdrachten’ Hanneke Tinor-Centi
‘Het boek leest vlot en is doorspekt met humor’ recensie bol. bol.com

 

 

Dienie van Wijngaarden: Samenwerken aan gezondheid

Dienie van Wijngaarden (GZ-psycholoog / hypnotherapeut) schreef samen met Joost van Iersel het boek Samenwerken aan gezondheid, een (leer)boek voor sociaal werkers (in spé), met als uitgangspunt positieve gezondheid. Het boek handelt in het eerste deel over de positionering van het sociaal werk binnen de Nederlandse Gezondheidszorg. Het tweede deel gaat over het werken volgens modellen, waardoor de sociaal werker holistisch leert kijken naar de cliënt met gezondheidsklachten en we sluiten af met een hoofdstuk over preventie, psycho-educatie en voorlichting. De didactiek is activerend, met casuïstiek en opdrachten die leiden tot een portfolio die langs de eisen van de Medische Basiskennis gelegd kan worden.

Een boek voor sociaal werkers in de etalage van het NIP? Zeker! Het boek is uitermate geschikt voor al diegenen die werken met cliënten met gezondheidsklachten in de eerstelijn. Dus ook voor HBO-psychologen, basispsychologen en wellicht als aanvulling voor GZ-psychologen. Gewoon een leuk en leerzaam boek!  https://shop.coutinho.nl/store_nl/samen-werken-aan-gezondheid.html

Mecheline van der Linden: Psychosociale zorg in de oncologie

In 2012 ontstond het plan, ism Uitgeverij Tijdstroom te Utrecht, om een boek te schrijven voor de dokters over psychosociale zorg in de oncologie. Een dergelijk handboek bestaat wel al voor de disciplines in de psychosociale zorg onder redactie van de Haes et al. Ivm meerdere ontwikkelingen in het veld, de toename van het aantal patiënten die kanker hebben of hebben gehad en het uitkomen van de landelijke richtlijn voor detectie van psychosociale zorgbehoefte (2009) met de Lastmeter om de distress van de patient te meten, leek het een passend idee om de artsen middels casuïstiek op meerdere kwaliteit van leven gebieden (communicatie, klachten symptomen, familie, gevolgen van ziekte- en behandeling, existentiële problematiek, werk, symptomen, late effecten na behandeling, zorg voor de zorgende) te illustreren wanneer verwezen kan worden naar psychosociale zorg disciplines.
Op het gebied van de ziekte kanker zijn er veel hulpvragen waar goede en effectieve zorg voor beschikbaar is. In het boek wordt in ieder hoofdstuk gestart met een casus, waarbij vervolgens specifieke problematiek op gebied van kwaliteit van leven wordt besproken door een arts en een psychosociaal zorgverlener.
Eind 2016 is het boek verschenen waar meer dan 60 auteurs hun medewerking aan verleenden. www.tijdstroom.nl