Opzegformulier NIP-lidmaatschap

Jammer dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen! Uw lidmaatschap loopt minimaal door tot het einde van het kalenderjaar. Opzeggingen voor 2020 geeft u door vóór 15 december 2019. Geeft u uw opzegging later door? Dan stopt uw lidmaatschap per 1 januari 2021.

 

Hierbij zeg ik mijn NIP-lidmaatschap op:

Let op: U mag het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP niet meer gebruiken na beëindiging van uw NIP-lidmaatschap.

Inschrijvingen in NIP-registers staan los van het lidmaatschap en blijven van kracht. Wilt u zich ook uitschrijven uit een NIP-register dan kunt u dit hieronder aangeven. Na uitschrijving is het niet meer toegestaan bijhorende titel te gebruiken.

Ik schrijf mij uit voor de volgende NIP-register(s):
Eerstelijnspsychologie NIPKinder- en Jeugdpsycholoog NIPKinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIPLichaamsgericht Werkend Psycholoog NIPPsycholoog Arbeid en Gezondheid NIPPsycholoog Mediator NIPNeurofeedbackpsycholoog NIPArbeid- en Organisatiepsycholoog NIP

Evaluatie lidmaatschap

Graag horen wij de reden van beëindiging van uw lidmaatschap.

Uw input gebruiken wij om de dienstverlening van het NIP te verbeteren.

Bij voorbaat dank.


De belangrijkste reden om mijn lidmaatschap te beëindigen is:

Wat vond u van het NIP-lidmaatschap?

Tips en verbeterpunten