Opzegformulier NIP-lidmaatschap

Jammer dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen! Indien u uw lidmaatschap beëindigt voor 15 december van het lopende jaar, dan eindigt uw lidmaatschap op 31 december van dat jaar. Indien u uw lidmaatschap beëindigt na 15 december, dan loopt uw lidmaatschap nog een jaar door.

 

Hierbij zeg ik mijn NIP-lidmaatschap op:

Let op: U mag het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP niet meer gebruiken na beëindiging van uw NIP-lidmaatschap.

Met het opzeggen van uw lidmaatschap worden ook uw NIP-registraties beëindigd. Uitzondering zijn de registraties Supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en EuroPsy, die blijven actief na beëindiging lidmaatschap.

Evaluatie lidmaatschap

Graag horen wij de reden van beëindiging van uw lidmaatschap.

Uw input gebruiken wij om de dienstverlening van het NIP te verbeteren.

Bij voorbaat dank.


De belangrijkste reden om mijn lidmaatschap te beëindigen is:

Wat vond u van het NIP-lidmaatschap?

Tips en verbeterpunten