Uw NIP-lidmaatschap opzeggen?

Psychologen krijgen samen meer voor elkaar. Psychologen staan samen sterk. Zonder u minder slagkracht!

 

Weet u het zeker?

Uw stem is belangrijk voor het versterken van uw positie als psycholoog en voor de positionering van ons vakgebied in diverse werkvelden en in onze maatschappij.

Wilt u ondanks uw belangrijke stem toch uw NIP-lidmaatschap beëindigen? Dit vinden wij uiteraard heel jammer en we attenderen u graag op het volgende:

Voor een aantal situaties hanteren wij speciale (lagere) contributietarieven, zoals:

  • Als u (tijdelijk) geen baan heeft;
  • Als u met pensioen gaat;
  • Als u naar het buitenland verhuist (en niet in Nederland werkzaam bent);
  • Als u lid wordt van NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen).

Zie voor de voorwaarden het overzicht van contributietarieven

 

 

Lidmaatschap beëindigen

Een NIP-lidmaatschap loopt door tot het einde van een kalenderjaar en wordt automatisch verlengd.

Wilt u opzeggen voor het volgende kalenderjaar? Geef uw opzegging vóór 15 december van het huidige kalenderjaar aan ons door via het opzegformulier. Geeft u uw opzegging later door? Dan stopt uw lidmaatschap een jaar later.

 

Psychologen hebben psychologen nodig. Samen krijgen wij meer voor elkaar!