(Gedeeltelijke) vergoeding NIP-contributie

Wist u dat u verschillende mogelijkheden heeft om uw contributie gedeeltelijk via uw werkgever vergoed te krijgen? Omdat het NIP federatiepartner is van cao-partij FBZ, heeft de contributie die u betaalt voor uw NIP-lidmaatschap de status van vakbondscontributie.