Webinar Zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp

Twijfel jij als jeugdhulpverlener wel eens of er toestemming nodig is van ouders voor de inzet van jeugdhulp? Is die toestemming bijvoorbeeld ook nodig als er sprake is van een OTS? En wat als toestemming nodig is maar ouders die niet geven? De beroepsethisch adviseurs en juristen van de NVO, de BPSW, het NIP en het Expertisecentrum William Schrikker hebben een Wegwijzer (pdf) en stroomdiagram ontwikkeld over deze vragen. Op 19 januari 2021 vond een webinar plaats over de Wegwijzer. Aan de hand van casuïstiek komen vragen en antwoorden aan bod over de noodzaak van toestemming.

 

Programma

In de Wegwijzer en tijdens het Webinar wordt uitgelegd:

  • welke vereisten gelden voor het verkrijgen van toestemming;
  • wat de mogelijkheden zijn voor jeugdhulpverleners wanneer die toestemming niet wordt gegeven;
  • en in welke gevallen ook zonder toestemming vormen van jeugdhulp kunnen worden gestart.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vrijwillige hulpverlening en hulpverlening wanneer de kinderbeschermingsmaatregel ondertoezichtstelling (OTS) van kracht is. Ook wordt ingegaan op
de beroepsethische afwegingen die meespelen.

 

Zie ook

 

Kijk het webinar terug