Webinar - Wegwijzer over het dossier in de jeugdhulp

Vanuit het programma Zorg voor de Jeugd is een wegwijzer gemaakt over de rechten en plichten rondom het dossier in de jeugdhulp. Over wat er in het dossier moet staan, wie het mag inzien, en over de rechten van jongeren en ouders.

 

Tijdens het webinar voor professionals in de jeugdhulp over de wegwijzer (30 juni 2021) gingen de beroepsethisch adviseurs en juristen van NIP, NVO en BPSW in op het het doel van het dossier, de privacyaspecten (toepassing van de AVG), en de inhoud; wat moet er wel en niet in, van wie is het, en wat te doen met bijvoorbeeld ruwe testgegeven of beeldmateriaal. Maar ook de rechten en rechtsbescherming van de cliënt komen aan bod.

 

Meer informatie

 

Kijk het webinar terug


Binnen het programma Zorg voor de Jeugd werken de beroepsverenigingen (waaronder het NIP) samen met cliëntenorganisaties, gemeenten, jeugd(hulp)orga­nisaties en ministerie aan steeds betere hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Het wegnemen van knelpunten in de dagelijkse praktijk hoort daarbij.

De Wegwijzer Het dossier in de jeugdhulpverlening – Rechten en plichten is tot stand gekomen met subsidie van VWS in het kader van het Programma Zorg voor de Jeugd, en is een product van de Samenwerkende Beroepsverenigingen (2021). De tekst is samengesteld door Wilma Lozowski (NIP), met medewerking van Rosalinde Visser (NIP), Mirthe Maessen (NVO), Jurja Steenmeijer (BPSW), LOC Jeugd en MIND.