Webinar Richtlijn Scheiding

Wil je meer weten over de herziene richtlijn Scheiding, de belangrijkste aanpassingen en de toepassing van deze richtlijn in de praktijk? Kijk dan dit webinar Richtlijn Scheiding van 8 oktober 2020 terug: een initiatief van de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW en het Programmateam Richtlijnen Jeugdhulp en jeugdbescherming.

In dit webinar wordt ingegaan op de belangrijkste aanpassingen in de herziene richtlijn Scheiding en de toepassingen van de richtlijn in de praktijk.

Inge van der Valk (eerste auteur van de herziene richtlijn) en Gerda de Boer (ouderschapsbemiddelaar en lid van het platform Scheiden zonder Schade namens NIP en NVO) geven beiden een korte presentatie en gaan in op vragen van deelnemers.

 

Over de sprekers

 

Gerda de Boer werkt al jaren met kinderen en volwassenen en is als orthopedagoog sinds ruim 20 jaar gespecialiseerd in hulp aan gescheiden ouders en hun kinderen.
“De gevolgen van scheiding zijn groot voor alle betrokkenen, kinderen in het bijzonder. Ik ben gedreven om de kwaliteit van de hulp zowel op individueel als op maatschappelijk niveau te optimaliseren, om zo de nadelige en schadelijke gevolgen te beperken.”
Inge van der Valk werkt als docentonderzoeker bij de onderzoeksgroep Jeugd & Gezin van het departement pedagogische wetenschappen bij de Universiteit Utrecht. Hier doet zij onderzoek naar scheiding van ouders en het functioneren van kinderen.

 

Download de presentatie

 

Bekijk het webinar terug

 

Organisatie