Psychologie is overal - Oók tijdens COVID-19

Het belang van psychologie tijdens en na de Corona pandemie

Zonder psychologie zou jouw leven er heel anders uitzien! Het NIP organiseerde op 27 mei 2020 een baanbrekend webinar over de veelzijdige toepassing van psychologie in Corona-tijd. Mediapsycholoog Mischa Coster en consumentenpsycholoog Bart Schutz leiden je langs zes korte sessies waarin erkende psychologen je bijpraten over maatschappelijke vraagstukken en thema’s zoals economie, gezondheid, jeugd en criminaliteit. Want: psychologie is overal! Maar ervaar dit vooral zelf…

 

Kijk het webinar terug

 

Luister naar het geluidsfragment

 

Blok 1: Gezondheid
Wat is er momenteel bekend over de gevolgen van COVID-19 maatregelen op onze geestelijke gezondheid?

Prof. dr. Pim Cuijpers, Professor Klinische Psychologie bij de Vrije Universiteit Amsterdam

“Neem mentale gzondheid mee in jullie toekomstplannen.”

 

Hoe kunnen mensen ervoor zorgen dat ze momenteel geen uitvlucht zoeken in verslavingsgevoelige gewoonten?

Prof. dr. Hendrik Roozen, GZ-psycholoog verbonden aan de University of New Mexico (VS) bij het ‘Center on Alcoholism, Substance Abuse, and Addictions’ (CASAA) in Albuquerque

“Drink je nu vaker dan voorheen? Voorkom gewoontevorming en maak het thuis zijn zo prettig mogelijk voor jezelf.”

 

Blok 2: Werken en samenwerken (leiderschap)​
Hoe kunnen we psychologische basisbehoeften in ons werk in deze Corona tijd invullen als individu of organisatie? Over leidinggeven op afstand, managementstijlen, teamgericht werken op afstand en thuiswerken.

Theo Stor, Registerpsycholoog NIP A&O en senior consultant bij Right Management

“Willen we autonomie, verbinding en zelfwaarding in deze tijd behouden dan moeten we echt heel anders gaan werken.”

Blok 3: Ouderen en revalidatie
Hoe kunnen zorgprofessionals in verpleeghuizen gevoelens van eenzaamheid onder ouderen tegengaan? 

Frederik Jan Bruijel, GZ-psycholoog, supervisor, docent, Wzd-functionaris en crisis interventionist bij Zorgspectrum

“Toon medeleven en creëer zo meer verbinding met ouderen.”

Zie ook de Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in corona-tijd (pdf)

Wat kunnen patienten, zorgverleners en/of familieleden doen om in acute stresssituaties (bv abrupte ontwaking op IC of stressvolle cases van arts) verlichting te bieden?

Elze Wijnalda, PSYCHOLOOG NIP, Cognitief gedragstherapeut VGCt, EMDR Europe Practitioner en psycholoog bij Basalt Revalidatie

“Geef woorden aan je angst en verminder stress.”

Download de bijbehorende presentatie van Elze (ppt)

 

Blok 4: Maatschappij en economie

 

Wat kunnen we doen om ons 1,5 meter gedrag nog meer te internaliseren?

Dr. Michael Vliek

“Wat zeg jij als iemand te dichtbij komt? Doe eens het gedachte experiment.” 

Wat is de invloed van COVID-19 op consumentengedrag en hoe ga ik hier als merk mee om? 

Consumentenpsycholoog Bart Schutz, Chief Psychology Officer Online Dialogue en bestuurslid NIP sectie Sociale & Economische Psychologie (SEP)

 

 

 

Mischa Coster, Mediapsycholoog NIP, Chief Psychology Officer (CPO) en bestuurslid NIP sectie Sociale & Economische Psychologie (SEP)

 

 

 

Blok 5: Jeugd
Scholen zijn en gaan weer open. Wat kunnen scholen doen om goed om te gaan met opgelopen leerachterstanden (eigenlijk leerverschillen)?

Dr. Helen Bakker, Universitair hoofddocent bij Universiteit Utrecht en Hoofdopleider Postacademische Opleiding Schoolpsycholoog bij RINO amsterdam en RCSW Nijmegen

“Laat kinderen niet zitten maar investeer in het individu, schoolpsycholgen kunnen daarbij helpen.”

Referenties bij de presentatie

  • Bol, T. (2020, April 30). Inequality in homeschooling during the Corona crisis in the Netherlands. First results from the LISS Panel.
  • De kinderombudsman (2020). Als je het ons vraagt? Een QuickScan van de ervaringen van kinderen en jongeren ten tijde van Corona. De Kinderombudsman, 25 mei 2020
  • Goos, M., Belfi, B., De Fraine, B., Van Damme, J., Onghena, P., & Petry, K. (2013). Effecten van zittenblijven in het basis- en secundair onderwijs in kaart gebracht: Een systematische literatuurstudie. Pedagogische studiën, 90 (5), 17-30.
  • Hattie, J. (2009). Visible Learning: a synthesis of over 800 meta- analyses relating to achievement. London/New York: Routledge, Taylor & Francis group.
  • Hattie, J. (2013). Leren zichtbaar maken. Nederlandse vertaling van Visible Learning for Teachers (2012). Rotterdam: Bazalt Educatieve Uitgeverijen.
  • Interview with dr. J. Hattie. ‘No single intervention by schools is worse than retention’.
  • Hattie, J. (2020) . Wat leerlingen nu leren (pdf). In Visible learning e-newsletter, april 2020. DOI
  • N. Pameijer, N. & Van Minderhout, M. (2017). Doubleren of doorstromen: wat is zinvol in het primair onderwijs? Beter Begeleiden, maart 2017.

 

Hoe kunnen gemeenten verhinderen dat huiselijk en seksueel geweld binnen gezinnen toeneemt door ‘blijf thuis’ advies?

Zillah Holtkamp, GZ-psycholoog en oprichter en mede-eigenaar IMH Nederland

“Voorkom versnipperde dossiers en breng informatie samen.”

 

Blok 6: Criminaliteit​
Hoe kan je voorkomen dat je in deze onzekere en soms stressvolle tijd zelf de grens van crimineel gedrag overschrijdt?

Drs. Peter Braun, Clustermanager patiëntenzorg Langdurig Forensisch Psychiatrisch Zorg (LFPZ)  bij de Pompstichting  en Pro Justia rapporteur

“Hoe de-escaleer je grensoverschrijdend gedrag?”