Statushouders aan het werk (1/3)

Het drieluik ‘Statushouders aan het werk’ biedt een drietal online workshops waarin de deelnemers een aantal praktische vaardigheden kunnen oefenen om met dit onderwerp in hun eigen praktijk aan de slag te kunnen. Ook voor collega’s die zich met inclusie van andere groepen bezighouden biedt deze reeks bijeenkomsten waardevolle inzichten.

 

 1. Interculturele communicatie

Lezing The ecosystem of managing refugee employment van Lena Knappert (Assistant Professor at the Department of Management and Organisation, VU Amsterdam).

 

2. Statushouders en de sociale context

De rol van de werkgever voor arbeidsparticipatie van  vluchtelingen –  Leendert de Bell, bijzonder lector bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen aan Hogeschool Utrecht, in samenwerking met Stichting voor vluchtelingstudenten UAF.

 

3. Inclusieve organisatie

Refugee-led advocacy -door Mohammed Badran, studeerde antropologie in Amsterdam en werkte daarnaast als onderzoeker en adviseur met zijn eigen bedrijf. Ook richtte hij Syrian Volunteers in The Netherlands mede op, en organiseerde hij G100 New Voices for Europe, een initiatief om de belangen van nieuwkomers in Europa steviger te behartigen.

 

Nut en noodzaak van diversiteit en inclusie – door Prof. Semiha Denktaş, sinds 2019 vice decaan onderzoek van de Erasmus School of Social & Behavioural Sciences van de Erasmus Universiteit Rotterdam waar ze ook aan het hoofd van het BRICS-Lab staat.